panorama-maj-04
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przedstawiamy odpowiedź Burmistrza Chojnic Pana dr inż. Arseniusza Finsterna, w której odpowiada On na 10 pytań Konfederacji:

 

Wobec treści pisma z dnia 18.02.2022 r., zawierającego 10 pytań , wyjaśniam, odpowiadając ściśle literalnie na zadane pytania :

Ad. 1. W dniu 10.10. 2020 r. w Chojnicach nie odbył się żaden Marsz o Wolność. W tym dniu odbył się Protest przeciw Pandemii. Podstawę prawną rozwiązanie tego Protestu, wyrażono w treści decyzji z dnia 12-10-2020 r. sygn.. SO.5310.16.2020 r. doręczonej organizatorowi Protestu. Na marginesie wskazuję, iż od decyzji przysługiwało prawo odwołania do Sądu Okręgowego w Słupsku, z którego to prawa strona nie skorzystała.

Ad. 2. Burmistrz miasta Chojnice nie wyrażał zgody na manifestacje Strajku Kobiet oraz w obronie TVN.

Ad. 3. Podstawa prawa zawiadomienia wynika wprost z treści art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jt. Dz. U. 2021. 1372).

Ad.4. Złożone zawiadomienie jest jasne w treści i kierowane do Prokuratora Rejonowego, właściwego miejscowo w sprawie. W trybie art. 304 k.p.k. obowiązkiem podmiotów publicznych i ich organów jest zawiadamianie Prokuratury o powzięciu uzasadnionego podejrzenia o popełnieniu przestępstwa. Kwestie związane z treścią zawiadomienia zostaną zatem wyjaśnione przez organy ścigania we właściwej formie procesowej.

Ad. 5 Nie jest możliwe poważenie ekspertyzą prawną kwestii medycznych związanych ze stosowaniem szczepionki p-ko Covid — 19. Kwestie eksperymentu medycznego normują przepisy od art. 21 do art. 29 a ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Polska jest krajem praworządnym, w którym stosowanie eksperymentów medycznych zostało uregulowane przepisami prawa. Tym samym nie opinie prawne, a opinie biegłych naukowców i lekarzy, przeprowadzone zgodnie ze sztuką lekarska i w zgodzie ze standardami naukowymi decydują, czy mamy do czynienia z eksperymentem czy nie. Nie jest mi znany żaden dokument, rangi naukowej, by szczepienia byty eksperymentem. Wynurzenia pseudonaukowców nie stanowią takiego dokumentu.

Ad. 6. Kwestie dotyczące stanowiska p. lek. Med. Eweliny Gierszewskiej zbada Okręgowa Rada Lekarska zgodnie z treścią art. 11 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Ad. 7. Kwestie zawarte w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, rozwiąże Prokurator Rejonowy stosowna decyzja procesową.

Ad. 8. Na konferencji prasowej poinformowałem o skierowaniu zawiadomieni do Okręgowej Izby Lekarskiej oraz do Prokuratury Rejonowej.

Ad. 9. Co do różnic w treści publikowanych zawiadomień proszę zwrócić się do p. Eweliny Gierszewskiej, skoro widzicie państwo jakąś różnice. Kwestie informowania posła na Sejm RP o sprawach istotnych z punktu widzenia interesu publicznego są oczywiste i nie będą komentowane.

Ad. 10. Zawarte przeze mnie określenie nie zawiera stwierdzeń, które naruszają dobro społeczności lokalnej jako takiej. Nie ma nic uwłaczającego w stwierdzeniu, że nie wszyscy znają się na medycynie, biologii i genetyce. Są to dziedziny wysoce specjalistyczne, z zakresu których wiedza nie jest dostępna wszystkim. Gdyby było inaczej, nie istniał by zawód lekarza, czy bioinżynieria.

 

dr inż. Arseniusz Finster

 

 

Poniżej przedstawiamy odpowiedź Klubów Konfederacji na powyższą korespondencję oraz publiczne wypowiedzi Pana Burmistrza:

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

w nawiązaniu do korespondencji oraz Pańskich publicznych wypowiedzi, udzielamy odpowiedzi:

1. Na konferencji prasowej w Ratuszu z dnia 14.02.2022 r. nazwał Pan siebie „wolnościowcem” (33:45 https://www.youtube.com/watch?v-Ghup-8DEb0Y). Śmiemy wątpić w tę deklarację, ponieważ: jak można być „wolnościowcem”, skoro nie wie się, że rozwiązuje się „Marsz o Wolność”? Nie znamy treści zgłoszenia wydarzenia (kto inny był organizatorem), jednak nasze lokalne media miały wiedzę, że 10.10.2020 r. odbył się „Marsz o Wolność” - informacja znajdowała się w nagłówkach artykułów. Tego dnia, w ponad 50 miastach Polski, również odbyły się marsze w ramach ogólnopolskiej akcji, o czym każdy świadomy Wolnościowiec powinien wiedzieć.
Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego podstawa prawna rozwiązania zgromadzenia, znajduje się w piśmie z datą dwa dni po wydarzeniu? Jako uczestnik wspomnianego marszu, zaznaczam że Strażnik Miejski nie doręczył decyzji, lecz tylko okazał. Zwracaliśmy uwagę na nieprawidłowość tego działania, niestety, zostaliśmy zignorowani.
Wnioskujemy, w trybie dostępu do informacji publicznej, o przesłanie skanu decyzji o rozwiązaniu „Marszu o Wolność” z dnia 10.10.2020 r. oraz decyzji z dnia 12.10.2022 r. o sygn. SO.5310.16.2020. Proszę go wysłać na niniejszy adres e-mailowy.

2. Ustosunkujemy się do niniejszego punktu, po zapoznaniu się z pismami, o które wnioskujemy w pkt. 1.

3. Brak komentarza.

4. Zatem zwraca Pan uwagę Prokuratury na nieetyczność, jednak nie jest w stanie wskazać na czym rzekoma nieetyczność ma polegać?

5. Zańska odpowiedź jest wewnętrznie sprzeczna. Stwierdza Pan, że nie można podważyć kwestii medycznych za pomocą ekspertyzy prawnej, ponieważ „Polska jest krajem praworządnym, w którym stosowanie eksperymentów medycznych zostało uregulowane przepisami prawa.” - zgadzamy się z przytoczonym cytatem. Jednak dalsza argumentacja jest sprzeczna i pozbawiona sensu, a na końcu pozwolił Pan sobie na złośliwą sugestię - niestety.
Skoro „stosowanie eksperymentów medycznych zostało uregulowane przepisami prawa”, to oznacza, że jeśli produkt posiada status eksperymentu, to musi to znaleźć potwierdzenie w prawie. Proszę zapoznać się z ekspertyzami przedstawionymi przez Panią lekarz Ewelinę Gierszewską. Przypominam, że to są opinie przygotowane przez prawników, na które Pani Ewelina się powołuje, natomiast nie jest to jej prywatna opinia, ani jak kto Pan określił: „wynurzenie pseudonaukowca”.

6. Pańską odpowiedź interpretujemy jako brak argumentów.

7. Pańską odpowiedź interpretujemy jako brak argumentów.

8. Zgadza się, jednak zaznaczamy, że nie miał Pan odwagi aby poinformować o tym fakcie natychmiast po wykonaniu czynności. Opublikował Pan pisma (w zmienionej treści) dopiero po tym, gdy zrobiła to Pani lek. Ewelina Gierszewska.

9. Zwracamy się z prośbą do Pana Burmistrza (czyli autora) o potwierdzenie, która wersja zawiadomień jest autentyczna. Ta w której dołącza Pan do wiadomości posła Aleksandra Mrówczyńskiego, czy inna?

10. Domagamy się przeprosin dla mieszkańców miasta i okolic, za użyte w zawiadomieniu do Okręgowej Izby Lekarskiej sformułowanie: „żenująco niski poziom wiedzy z zakresu biologii, genetyki i ogólnej medycyny po stronie części społeczeństwa” oraz w zawiadomieniu do prokuratury: „. .. takie działania bazują na braku wiedzy medycznej społeczeństwa W odpowiedzi na niniejszy punkt, udzielił Pan tłumaczeń, które faktycznie nie są uwłaczające. Jednak nasze żądanie, dotyczy sformułowań użytych w zawiadomieniach. Prosimy nie żerować na krótkiej pamięci ogółu społeczeństwa oraz nie „zwodzić na manowce”

11. W sprawie debaty publicznej ekspertów nt. epidemii COVID-19, prosimy o podanie listy potencjalnych sal, które mógłby Pan Burmistrz udostępnić na potrzeby wydarzenia. Nawiązujemy do deklaracji Pana Burmistrza zawartej w pisemnej odpowiedzi z dnia 18.02.2020r. oraz wypowiedzi na konferencji prasowej z dnia 21.02.2022r. (9:15 https://www.youtube.com/watch?v—krxW09UgxWE)

Prostujemy że Pan Jacek Oberland, nie zarzucał Panu Burmistrzowi, iż kupił doktorat na bazarze. Odnosił się, do absurdalnego stwierdzenia Pana Burmistrza, że rzekomo musiał złożyć zawiadomienie na Panią Ewelinę Gierszewską, ponieważ poinformowała o możliwości wystawienia fałszywego certyfikatu zaszczepienia przeciw COVID-19. Była to paralela odnosząca się do przedstawionej logiki, że rzekomo, każdą wiedzę nt. nielegalnych procederów, należy zgłaszać na prokuraturę: przykładowo wiedzę o kupowaniu „doktoratów na bazarze”.

Prostujemy Pańską wypowiedź z konferencji prasowej z dnia 21.02.2022 r. (7:43 https://www.youtube.com/watch?v—krxW09UgxWE). W treści maila zawarliśmy następującą deklarację: „Jesteśmy gotowi oddelegować reprezentanta na poniedziałkową konferencję prasową w Ratuszu na godzinę 11:00, aby publicznie odczytać załączone oświadczenie, wysłuchać odpowiedzi oraz przedyskutować zawartą propozycję.” Nie chcieliśmy się „wprosić”, ani zakłócać konferencji w Ratuszu, jedynie zadeklarowaliśmy gotowość do przyjścia — oczekując Pańskiej odpowiedzi. Skoro jest ona negatywna, to nie było potrzeby aby przyspieszać o godzinę terminu konferencji.

 

Kluby Konfederacji z Chojnic,
Człuchowa oraz Bytowa

Jacek Oberland

 

Wybory 2024

Promowane firmy

Wulkanizacja w Brusach

Wulkanizacja opon i wyważanie kół ul. Gdańska 3 89-632 Brusy

Usługi budowlane Brusy

Zakład Usług Remontowo -Budowlanych Nad Brdą 27 MĘCIKAŁ

Dodatek informacyjny

Historycznie

Krojanty. Szarża 2011 skrót video, cz.2

Co się działo na widowisko historyczno–militarnym Więcej…

Cooltura

Dożynki w Krojantach 2012

Powiększ

Powiatowe Dożynki w Krojantach 25 sierpień 2012 r. Więcej…

Przyrodniczo

Brusy. Pokazały się chrząszcze

Powiększ

 

Od tygodnia na podwórkach można już zauważyć ogrodnice niszczylistkę (Phyllopertha horticola).

Więcej…

Religia

Wielkanoc w Tanzanii na misji katolickiej

 

Sport

Ruszyły zapisy do Cyklu Kaszuby Biegają 2019

Wszystkich miłośników biegania oraz aktywnego spędzania czasu wolnego zapraszamy do wzięcia udziału w dwunastu niezależnych biegach w ramach VII. cyklu Kaszuby Biegają 2019. Startujemy prologiem 9 marca 2019 w sympatycznym

Więcej…

Infrastruktura

Szkolenie: E-technologie dla biznesu

Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach z zakresu zarządzania aplikacją Google Drive.

Już 16 grudnia br. w godz. 13:30 – 17:30 w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym odbędzie się szkolenie na temat wykorzystania technologii Google Drive w przedsiębiorczości.

Aplikacja Google Drive umożliwia swoim użytkownikom przechowywanie plików na serwerach Google, czyli w tzw. chmurze. Archiwizacja danych na dysku sieciowym stanowi alternatywę dla zapisywania ich na nośnikach zewnętrznych, takich jak pendrive czy płyta CD/DVD. Za darmo dostajesz nawet 15 GB wolnej przestrzeni!

Dowiedz się, jak zarządzać aplikacją i poznaj korzyści płynące z jej wykorzystania, biorąc udział w bezpłatnych warsztatach. Spotkanie przeprowadzi: dr Rafał Szymański z Katedry Efektywności Innowacji Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Warsztaty odbywają się w formule BYOL - Bring Your Own Laptop. Liczba miejsc jest ograniczona – 20 osób. Prosimy o dokonywanie rejestracji telefonicznie: 52 33 44 450 albo za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wysyłając formularz dostępny na stronie cew.bizneschojnice.eu, gdzie znajduje się również szczegółowy program spotkania.

Serdecznie Zapraszamy!

Więcej…

Inne

Zebranie wyborcze osiedla nr 2 w Brusach

Popularne TV

W szkołach rusza program seksualizacji dzieci

Będą filmy o lesbijkach, o homoseksualistach, będzie przedstawienie tego wszystkiego jako normy. Zostały bowiem złożone deklaracje przez

Więcej…
Joomla! Hosting from