panorama-maj-04
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Powiększ

Zaborskie Towarzystwo Naukowe zaprasza do udziału w III edycji Konkursu na pracę licencjacką, inżynierską, magisterską i podyplomową związaną z Zaborami.

Prace należy dostarczać od 01.06.2014 r. do 30.09.2014 r.

 

REGULAMIN III EDYCJI

Konkursu na pracę licencjacką, inżynierską, magisterską i podyplomową

związaną z Zaborami

 

 1. Organizatorem Konkursu na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską i podyplomową poświęconą Ziemi Zaborskiej jest Zaborskie Towarzystwo Naukowe i Gmina Brusy.

 2. Celem Konkursu jest zebranie i wyróżnienie prac związanych z tematyką Zaborów. Ponadto celem jest zainteresowanie studentów i młodych naukowców tematyką Zaborów, ochrony przyrody i ekologii oraz podjęcie przez nich różnorodnych problemów badawczych, wzbogacenie literatury naukowej o wartościowe i aktualne opracowania monograficzne.

 3. Organizatorzy Konkursu zastrzegają możliwość publikacji całości bądź fragmentów nagrodzonych prac konkursowych w materiałach promujących gminę Brusy oraz region Zaborów.

 4. W Konkursie w 2014r. mogą wziąć udział wszystkie prace obronione do dnia 31.08.2014r. (również z lat ubiegłych), jeśli tylko nie brały udziału w I i II edycji Konkursu.

 5. Tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć Zaborów w zakresie

 • zrównoważonego rozwoju,

 • ekologii,

 • turystyki,

 • ochrony przyrody,

 • kultury i tradycji regionu,

 • innej tematyki związanej z Zaborami.

 1. Fundusz nagród jest tworzony przez Organizatorów Konkursu. Organizatorzy przewidują cenne nagrody dla zwycięzców Konkursu.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa w Konkursie.

Warunkiem otrzymania nagród przez laureatów jest osobiste uczestnictwo w uroczystym rozstrzygnięciu Konkursu, o którego terminie uczestnicy zostaną powiadomieni przynajmniej 10 dni wcześniej. W wyjątkowych wypadkach losowych możliwy jest odbiór nagród przez pełnomocnika.

 1. Za termin ogłoszenia Konkursu przyjmuje się 1 czerwca 2014 roku. Termin zakończenia Konkursu określa się na 30 września 2014 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w 2014 roku. Jeżeli liczba zgłoszonych prac na Konkurs będzie mniejsza niż 7, to rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w 2015 roku.

 2. Egzemplarze pracy przekazanej na Konkurs stają się własnością Organizatorów Konkursu, nie podlegają zwrotowi i pozostają w archiwum ZTN i Urzędu Miejskiego.

 3. Autorzy prac z dniem zgłoszenia pracy do konkursu udzielają na czas nieokreślony upoważnienia Organizatorom do nieodpłatnego korzystania z prac, w tym publikacji w całości lub w części.

 4. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest złożenie dwóch egzemplarzy pracy/ksero pracy (w oprawie miękkiej lub twardej w formie pisemnej) wraz z dwoma egzemplarzami wersji elektronicznej, załączenie dwóch egzemplarzy streszczenia pracy nie przekraczającego objętości jednej strony formatu A4, wypełnionego Formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1 (dostępny do pobrania na stronie internetowej Zaborskiego Towarzystwa Naukowego http://www.ztn.com.pl/ i Gminy Brusy http://brusy.pl/ ).

 5. Prace ocenia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów w składzie co najmniej 3 osób.

 6. Najważniejsze kryteria oceny pracy:

 • związek z Zaborami;

 • wartość poznawcza pracy;

 • wartość źródłowa i dokumentacyjna;

 • innowacyjność tematu;

 • przydatność i zastosowanie w praktyce.

 1. Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu Konkursu.

 2. Prace należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs na pracę licencjacką, inżynierską, magisterską i podyplomową o Zaborach osobiście lub drogą pocztową:

 • w siedzibie ZTN: ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy lub

 • w Urzędzie Miejskim w Brusach: ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy

 1. Bliższych informacji na temat konkursu udziela Krzysztof Zabrocki tel.: 791 764 247, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Iwona Wałdoch tel.52 396 93 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu i jego interpretacji.

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN_KONKURSU_Prace_magisterskie_2014.pdf

FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY_2014.pdf

 

Wybory 2024

Promowane firmy

Wulkanizacja w Brusach

Wulkanizacja opon i wyważanie kół ul. Gdańska 3 89-632 Brusy

Usługi budowlane Brusy

Zakład Usług Remontowo -Budowlanych Nad Brdą 27 MĘCIKAŁ

Dodatek informacyjny

Historycznie

98 rocznica odzyskania niepodległości cz.1


Godzina 12:17 w Brusach (11 listopad 2016 r.) modlitwa i oddanie hołdu ofiarom II wojny światowej.

Więcej…

Cooltura

„Zapraszamy Was do tańca, to Zimowisk czas – z nutami zamiast gwiazd…”

Powiększ

W pierwszym tygodniu ferii budynek Centrum Kultury i Biblioteki wypełniony był muzyką, śpiewem, śmiechem oraz okrzykami dziecięcej radości. Wszystko to za sprawą Zimowisk, które CKiB współorganizowało wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży z Brus. Przez 5 dni w godzinach przedpołudniowych dzieci miały możliwość udziału w Więcej…

Przyrodniczo

Bociania rodzina w Zalesiu powiększyła się

Powiększ

Wczoraj był Dzień Bociana a w gnieździe bocianów z Zalesia pojawił się pierwszy młody w tym roku.

Więcej…

Religia

Wielkanoc w Tanzanii na misji katolickiej

 

Sport

Ruszają zapisy do VI. edycji Kaszuby Biegają 2018


Wszystkich miłośników biegania oraz aktywnego spędzania czasu wolnego zapraszamy do wzięcia udziału w dwunastu  niezależnych biegach w ramach VI.  cyklu Kaszuby Biegają 2018.
Startujemy prologiem 10 marca 2018 w  sympatycznym Chwaszczynie biegiem na 10 km. Kolejne biegi przeprowadzone będą średnio co trzy tygodnie w różnych miejscach Cudownych Kaszub. Wykaz wszystkich prezentujemy poniżej.

Więcej…

Infrastruktura

Od Spierwi do wioski

Powiększ

Budowa ścieżki w Męcikale przez las od Spierwi do wioski (11 styczeń 2012 r.) Więcej…

Inne

Zebranie wyborcze osiedla nr 2 w Brusach

Popularne TV

W szkołach rusza program seksualizacji dzieci

Będą filmy o lesbijkach, o homoseksualistach, będzie przedstawienie tego wszystkiego jako normy. Zostały bowiem złożone deklaracje przez

Więcej…
Joomla! Hosting from