panorama-maj-00
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

                       21 maja 2016 roku na godz. 15 – tą na cmentarz parafialny w Konarzynach

na uroczystość poświęcenia - odbudowanego grobu śp. Franciszka Tokarskiego podoficera Straży Granicznej, zamordowanego przez grupę miejscowych kłusowników - 23 maja 1935 roku podczas pełnienia przez niego  służby granicznej. Po tej tragicznej śmierci został on pochowany z honorami państwowymi i wojskowymi na

konarzyńskiej nekropoli.

 

Stąd uroczystość ta podobnie jak w dniu jego pogrzebu będzie miała formę Capstrzyku Pamięci, podczas którego oddamy hołd jego bohaterskiej śmierci, jaką  poniósł podczas pełnienia  służby państwowej nie tylko na rzecz obrony  polskiej granicy, ale także na rzecz zabezpieczania mienia państwowego w tym przypadku  ochrony państwowego lasu i żyjącej w niej zwierzyny.

Po upływie wielu dziesiątek lat  od uroczystości pogrzebowej 1935 roku,  jego grób uległ dewastacji i zapomnieniu, stąd Fundacja nasza, która m.in. społecznie zajmuje się utrwalaniem i upowszechnianiem lokalnej historii,  podjęła się odbudowy tej mogiły, jak i upowszechnieniem w przestrzeni społecznej  tej tragicznej a zarazem bohaterskiej śmierci tego funkcjonariusza państwowego. Tym bardziej ten obowiązek podjęliśmy, bowiem, jesteśmy organizacją „miejscową do przebiegu tego tragicznego zdarzenia i do uczestniczących w jej skutkach pochodzących z stąd przestępców, którzy na domiar nie ponieśli do końca zasłużonej kary. Dlatego to przede wszystkim wzięliśmy na „swoje sumienie", jako moralny obowiązek by zadośćuczynić chociażby w ten minimalny sposób – tej śmierci i stanąć na straży jej pamięci.

Na przełomie 2015/16 roku  w 81- rocznice śmierci ten zniszczony przez czas i zapomnienie jego grób został dzisiaj z naszej inicjatywy i pomocy finansowej Nadleśnictw LP: Osusznica, Przechlewo/Niedźwiady i Przymuszewo zrekonstruowany do stanu pierwotnego z 1935 roku.Jednocześnie uprzejmie informuje, że poza rekonstrukcją w/w nagrobka, Fundacja nasza w miejscu śmierci Franciszka Tokarskiego - w ówczesnym przygranicznym lesie zw. Knewki – postawiła kamień wraz z okolicznościową tablicą upamiętniającą jego śmierć, jaką tam poniósł podczas bohaterskiej interwencji, zatrzymania 5- cio osobowej grupy miejscowych kłusowników, oprawiających - zastrzelonego przez siebie jelenia.

 

Ofiara życia, jaką poniósł podczas wykonywania tych czynności służbowych bezsprzecznie zasługuje na wielowątkowe - państwowe jak i obywatelskie uznanie i pamięć.  Postawa, jaką wykazał się wykonując bezkompromisowo obowiązki służbowe pogranicznika a także podejmując interwencję w obronie Lasu Państwowego  - powinna być, na co dzień upowszechniana i stanowić wzór wychowawczy dla wykonywania wszelkich obowiązków zawodowych i obywatelskich.

Mając na uwadze powyższe okoliczności uprzejmie prosimy – w przypadku takiej możliwości - o uświetnienie tej uroczystości udziałem w niej także Waszego pocztu sztandarowego.Jeszcze raz serdecznie zapraszam do uświetnienia swoją obecnością tego święta pamięci o tym bohaterskim i tragicznie zmarłym Strażniku Granicznym. Zaproszenie to przekazuje także w imieniu współorganizatorów uroczystości tj. Nadleśnictwa LP w Osusznicy i jej nadleśniczego Jarosława Czarneckiego – oraz ks. Marka Weltrowskiego – proboszcza konarzyńskiego, dziekana Dekanatu Zaborskiego.
Dziękuję.

Łączę wyrazy szacunku oraz serdecznie pozdrawiam
Zbigniew Talewski
Fundacja Naji Goche.

Joomla! Hosting from